Home Cuộc sống Tuổi thơ tí hon của cô bé ở Pháp – Chương 1: Mở đầu